Jeg kan hyres som "Huskunstner", en ordning hvor jeg kommer ud på institutioner og fører elever igennem kreative processer, såsom: Lydkunst, Nye Ord, Stopmotion, Streetart, design, etc. En kunstner kan vende alt på hovedet og skabe nyt, i processer hvor intet er rigtigt eller forkert. Der opstår et frirum og med rette "guiding" kan kunsten komme ned på jorden.

Lidt info om ordningen:

Statens Kunstfond yder støtte til Huskunstnerforløb, som er baseret på et partnerskab mellem institution og kunstner og hvor institutionen er medfinansierende. Beløbet skal fremgå af budgettet.
Institutionens 25 % medfinansiering af kunstnerhonoraret skal konkretiseres i budgetskemaet. De 25 % medfinansiering må ikke budgetteres med midler, der direkte eller indirekte stammer fra Statens Kunstfond eller fra kunstneren/kunstnerens produktionsselskab, men skal komme fra institutionen selv eller dennes offentlige tilskudsgiver. Kravet om reel medfinansiering fra institutionens side er for at sikre huskunstnerforløbets forankring i institutionen.

Der gives ikke støtte til:

 • Enkeltstående foredrag, forestillinger, koncerter, udstillinger og værker.

 • Produktion, udsmykningsopgaver o. lign.

 • Semesteransatte gæstelærere.

 • Rene socialpædagogiske projekter, men alene huskunstnerforløb, der er tilrettelagt på kunstens præmisser.

 • Tilskud med tilbagevirkende kraft.

 • Projekter, som ikke lever op til ordningens formål og kriterier.

Du kan søge om at få dækket op til 75 % af kunstnerhonorar, herunder timer til forberedelse.

Minimumhonorar er 20.000 kr.
Evt. udgifter til kunstnerens transport og ophold, materialer mv. forudsættes afholdt af institutionen.  

© Mikkeline W.Gudmand-Høyer 2016

 • SoundCloud - Black Circle
 • Black Facebook Icon
 • Black YouTube Icon
 • Black Pinterest Icon
 • Black Instagram Icon